De initiatiefnemers

Rob Geraeds 

Opgegroeid in het buitengebied van Posterholt is Rob al van jongs af aan geboeid door de natuur. Tijdens zijn studie Milieukunde in Deventer kwam hij in de jaren negentig van de vorige eeuw in contact met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL). Hier ontmoette hij veel gelijkgestemden en is de interesse in de natuur sterk verbreedt.

Na de studie is hij als ecoloog werkzaam geweest bij het Duitse Biologische Station Zwillbrock, de gemeente Rotterdam, adviesbureau Grontmij (tegenwoordig Sweco) en de Stichting IKL en werkt hij tegenwoordig bij Natuurmonumenten in de beheereenheid Kempen en Midden-Limburg. Daarnaast is hij lang actief geweest in het Dagelijks Bestuur van het NHGL, is hij lid van de Raad van Toezicht van de stichting RAVON en is hij redactielid van het Nederland/Belgische libellentijdschrift Brachytron. Na in de vrije tijd veel bezig te zijn geweest met de monitoring en veldonderzoek naar vooral amfibieën, reptielen en libellen, is rond 2010 ook weer de oude liefde voor kevers opgepakt. Hierbij gaat de aandacht vooral uit gaat naar dood houtkevers, waaronder boktorren.

Rob Geraeds in actie met het klopscherm tijdens een boktorexcursie in Nationaal Park de Meinweg. April 2019. (P. Heuts)

Ernest van Asseldonk 

Geboren en getogen Eindhovenaar die halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw naar Midden-Limburg is verhuisd. Ernest is al sinds zijn jeugdjaren actief met de natuur en natuuronderzoek en monitoring hebben altijd al zijn interesse gehad (broedvogelmonitoring PPD-Noord Brabant, lid Vogelwerkgroep de Kempen en districtscoördinator SOVON). De interesse in de natuur is altijd breed geweest en heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar andere soortgroepen.

In 2007 heeft hij mede aan de wieg gestaan van het Nachtvlindermonitoringsproject in Limburg. Een project dat later landelijk is uitgerold door de Vlinderstichting. Naast het zelf uitvoeren van monitoring is hij ook bezig met het ontwikkelen van monitoringstechnieken. Ernest is eigenaar en oprichter van Stichting Koekeloere (2007). Een Stichting die zich, met behulp van vrijwilligers, bezighoud met onderzoek aan diverse soortgroepen. Onder andere vogels, nachtvlinders en in dit geval kevers. De interesse in boktorren is ontstaan vanuit de bijvangsten van deze kevers in lichtvallen tijdens het onderzoek naar nachtvlinders in Nationaal Park de Meinweg.

Ernest van Asseldonk, controle van takkenbundels op de Meinweg ten behoeve van boktorren. April 2019. (P. Heuts)