Actueel

  • Alle oude soortteksten staan in het nieuw format. Op dit moment  zijn er weer 59 soortteksten beschikbaar. De site is dus nog niet compleet, maar we kunnen weer verder.........

  • laatste update: 30-05-2024

Cerambycidae-Boktorren.nl

Welkom op onze website, die geheel gewijd is aan de familie 'CERAMBYCIDAE', de boktorren.

De zoekterm 'boktor' levert op internet vooral sites op met betrekking tot het bestrijden van deze kevers. De familie wordt vaak als ongewenste plaaggeesten weggezet. Met deze website willen we een andere kant van deze kevergroep belichten. Welke soorten komen er in Nederland voor, wat maakt de soorten speciaal en hoe zijn ze te vinden.

Boktorren in het kort
Boktorren zijn - vaak kleurrijke - kevers met een langwerpig lichaam die in grootte variëren van enkele millimeters tot vele centimeters. Ze hebben meestal lange tot zeer lange sprieten. Boktorren zijn voornamelijk gebonden aan bossen. Sommige soorten komen echter ook op kruiden voor. Boktorren spelen een belangrijke rol in de afbraak van bomen en planten en zijn dus belangrijk voor onze ecosystemen. De aanwezigheid van een grote diversiteit aan boktorren in een bosgebied is een goede graadmeter voor de kwaliteit van het bos.

Wat vindt u op deze website?
Onder de kop "Boktorren waarnemen"  kunt u lezen op welke wijze u boktorren kunt vinden. Onder de kop "Boktorren in Nederland" vindt u een fotografisch overzicht gegeven van de in Nederland voorkomende soorten, ingedeeld per subfamilie. Via de afbeeldingen komt u op de soortpagina van betreffende soort. Indien er nog geen soorrtpagina beschikbaar is krijgt u een vergrote afbeelding van de soort te zien. Op de soortpagina's wordt ingegaan op herkenning, voorkomen en ervaringen met betrekking tot het vinden van de betreffende soort.


Muskusboktor copula. Foto E. van Asseldonk

Ziet u nevenstaand symbool, dan hebben we nog geen goed beeldmateriaal van de soort. Uw foto van een ontbrekende soort op onze site? ........ U wordt van harte uitgenodigd.


De site citeren? Kijk even op de disclaimer voor de juiste informatie.

Ervaringen delen
De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met het vangen/monitoren van boktorren, onder andere in Nationaal Park De Meinweg. Nationaal Park De Meinweg ligt in Midden-Limburg, even ten zuidoosten van Roermond. Onze ervaringen worden beschreven in de soortbeschrijvingen.

Heeft u zelf ook ervaring met een soort, laat het ons weten via het contactformulier.

Graadmeters
Omdat boktorren graadmeters kunnen zijn voor een goed ecosysteem is ons ultieme doel te komen tot een meetnet boktorren.  Een meetnet waarmee we de ontwikkeling en verspreiding van de Nederlandse boktorren kunnen volgen. In Europa komen ongeveer 500 soorten boktorren voor, waarvan er ruim 90 inheems zijn in Nederland.

Gele wesepnboktor. Foto R. Geraeds

Contact

Heeft u vragen omtrent boktorren, de website of wilt u u ervaringen delen, laat het ons weten via het contactformulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk  contact met u op.

Dennen-geelschildboktor. Foto D. Groenendijk