Disclaimer

Stichting Koekeloere besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Koekeloere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website. Stichting Koekeloere is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt en behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beëindigen. Stichting Koekeloere heeft het auteursrecht op teksten, de grafische elementen en afbeeldingen zonder opgaaf van fotograaf op deze website. Indien de fotograaf is genoemd, berust het Copyright bij de fotograaf zelf. Deze mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Stichting Koekeloere en betreffende fotograaf. De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt.


Verwijzingen naar waarneming.nl zijn geplaatst na schriftelijke toestemming van de organisatie.


Citeren

Algemeen

ASSELDONK E. VAN & R. GERAEDS, 2021.Cerambycidae-boktorren, geraadpleegd op (datum). https://www.cerambycidae-boktorren.nl - Stichting Koekeloere.


Soort specifiek

Auteursnaam, 2021. Soortnaam-wetenschappelijke naam. Jaar/maand-versienummer, geraadpleegd op (datum). https://www.cerambycidae-boktorren.nl - Stichting Koekeloere.


Voorbeeld

GERAEDS, R. 2021. Kleine timmerboktor Acanthocinus griseus, 2021/02-vs1, geraadpleegd op 11 juli 2021. https://www.cerambycidae-boktorren.nl - Stichting Koekeloere.