Cerambycidae -Boktorren

-------------------

Gewone bloesemboktor - Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Common grammoptera (UK), Mattschwarzer Blütenbock (DE)

Status in NL
Voor 1980: Algemeen, vanaf 1980: Zeer algemeen (TEUNISSEN, 2009)
Waarneming.nl: Vrij algemeen (april 2021)

Herkenning
De Gewone bloesemboktor is een zeer kleine tot kleine boktor (3-7 mm) met een klokvorming borststuk zonder zijdoorn. Het borststuk en de dekschilden zijn zwart en bezet met een korte, gele tot grijze beharing. De poten zijn meerkleurig, zwart tot oranjebruin. De spriet is tweekleurig, zwart en oranjebruin geringeld. De mannetjes en vrouwtjes zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. De vrouwtjes hebben een forser postuur en naar verhouding kortere sprieten dan de mannetjes.

Gewone bloesemboktor Grammoptera ruficornis (E. van Asseldonk)
Gewone bloesemboktor Grammoptera ruficornis (E. van Asseldonk)

Gewone bloesemboktor.

Gelijkende soorten
De Gewone bloesemboktor is vooral te verwarren met de Grijze bloesemboktor (Grammoptera abdominalis). Deze soort is groter en is gemakkelijk te onderscheiden door de geheel donkerbruine tot zwarte spriet. Daarnaast zijn de kleurschakeringen van de poten duidelijk minder contrasterend dan bij de Grijze bloesemboktor. Verwarring met de Gulden bloesemboktor (Grammoptera ustulata) ligt minder voor de hand. Deze soort heeft overwegend geel tot oranje poten en een dichte goudgele beharing op het borststuk en dekschilden.


De Gewone bloesemboktor (boven) heeft tweekleurige geringelde sprieten (1), in tegenstelling tot de Grijze bloesemboktor (onder) die eenkleurige donkere sprieten heeft (2) (R. Geraeds)
De Gewone bloesemboktor (boven) heeft tweekleurige geringelde sprieten (1), in tegenstelling tot de Grijze bloesemboktor (onder) die eenkleurige donkere sprieten heeft (2) (R. Geraeds)

De Gewone bloesemboktor (boven) heeft tweekleurige geringelde sprieten (1), in tegenstelling tot de Grijze bloesemboktor (onder) die eenkleurige donkere sprieten heeft (2). 

De Gewone bloesemboktor heeft tweekleurige poten (boven, 1) waarvan de kleuren in vergelijking met de Grijze bloesemboktor (onder, 2) weinig contrasteren (R. Geraeds)
De Gewone bloesemboktor heeft tweekleurige poten (boven, 1) waarvan de kleuren in vergelijking met de Grijze bloesemboktor (onder, 2) weinig contrasteren (R. Geraeds)

De Gewone bloesemboktor heeft tweekleurige poten (boven, 1) waarvan de kleuren in vergelijking met de Grijze bloesemboktor (onder, 2) weinig contrasteren. 

Habitat, waard- en voedselplanten
De Gewone bloesemboktor stelt weinig eisen aan zijn leefgebied en kan dan ook in een groot aantal terreintypen worden aangetroffen. Van bossen en houtsingels tot boomgaarden, parken en tuinen. De ontwikkeling van de larven is van een groot aantal soorten struiken en bomen bekend. Het betreft hier uitsluitend loofhout. De imago’s voeden zich met nectar en/of stuifmeel, en worden dan ook regelmatig op bloeiende kruiden en bloesem van struiken en bomen gevonden. Plantensoorten die frequent bezocht worden zijn schermbloemigen (Apiaceae), kornoelje (Cornus sp.), meidoorn (Crataegus sp.) en Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) (TEUNISSEN, 2009; KLAUSNITZER et al., 2016b). 

Gewone bloesemboktorren worden veelvuldig op bloesem van Wilde lijsterbes gevonden (R. Gereads)

Gewone bloesemboktorren worden veelvuldig op bloesem van Wilde lijsterbes gevonden.


Biotoop van de Gewone bloesemboktor met bloeiende meidoorn en Fluitenkruid (R. Gereads)

Biotoop van de Gewone bloesemboktor met bloeiende meidoorn en Fluitenkruid.

Levenswijze
De larven van de Gewone bloesemboktor leven onder de schors van droge twijgen, takken en dunne stammen. Het spinthout blijft vrijwel onaangetast. De verpopping vindt in het voorjaar plaats. De poppenwiegen worden oppervlakkig in het spinthout geknaagd. De verpopping duurt erg kort, doorgaans slechts zeven of acht dagen. De totale ontwikkeling van de larven meent waarschijnlijk één jaar in beslag (KLAUSNITZER et al., 2016b). 
De imago’s zijn vooral op bloemen van struiken en kruiden te vinden.

Copula van de Gewone bloesemboktor op bloesem van meidoorn (R. Gereads)

Copula van de Gewone bloesemboktor op bloesem van meidoorn.

Vliegtijd
Gewone bloesemboktorren worden vanaf april tot in augustus waargenomen. Het meest worden de soort in mei waarnemingen. De eigen uiterste waarnemingen zijn 17 april (2020) en 2 juli (2016).

Methode

Gewone bloesemboktor Grammoptera ruficornis-methode

Lokale ervaringen 

Gewone bloesemboktorren zijn het gemakkelijkst met het klopscherm te inventariseren. Vooral stuiken die in bloei staan (Wilde lijsterbes, meidoorn) en eiken zijn kansrijk. De soort is ook gemakkelijk op zicht te inventariseren door de bloemen van stuiken en schermbloemen af te speuren. 

Tekst: R. Geraeds 2021-04/vs1

Foto's: R. Geraeds & E. van Asseldonk


E-mailen
Map
Info