Cerambycidae -Boktorren

-------------------

Behaarde borstelboktor - Pogonocherus decoratus  (Fairmaire, 1855)
? (UK), Kiefern-Wipfelbock (DE)

Status in NL
Voor 1980: Minder algemeen, vanaf 1980: Zeldzaam (Teunissen, 2009)
Waarneming.nl:  Zeldzaam (mei 2021)

Herkenning
De Behaarde borstelboktor is een zeer kleine boktor (4- 6 mm) met beiderzijds een zijdoorn op het borststuk. De voorhelft van de dekschilden is overwegend grijs, de grijze band op de voorhelft van het dekschild bereikt de zijkant niet. De achterzijde van het dekschild is donker en heeft twee of drie bundeltjes van zwarte borstelharen. De uiteinden van de dekschilden is afgerond. Halschild en dekschild met lange dichte beharing. Spriet lang, geringeld met lange haren. (
ZEEGERS & HEIJERMAN, 2008). De vrouwtjes hebben over het algemeen een forser postuur.

♂ en ♀ alleen te onderscheiden middels genitalia onderzoek (E. van Asseldonk)
Behaarde borstelboktor - Pogonocherus decoratus, zijaanzicht (E. van Asseldonk)

Behaarde borstelboktor. De beide geslachten zijn alleen te onderscheiden middels genitaal onderzoek.

Gelijkende soorten
De soort is moeilijk herkenbaar vanwege de gelijkenis met Zwartkruinborstelboktor (Pogonocherus fasciculatus), Gewone (P. hispidus) en Bonte borstelboktor (P. hispidulus). Belangrijke kenmerken bevinden zich aan de randen van het dekschild. De achterrand van de dekschilden is bij de Behaarde en de Zwartkruinborstelboktor afgerond, terwijl deze bij de Gewone en Bonte borstelboktor eindigt in een scherpe punt. Het onderscheid tussen de Behaarde borstelboktor en de Zwartkruinborstelboktor is zichtbaar aan de zijkant van de dekschilden. De lichte band over het dekschild reikt bij de Behaarde borstelboktor niet tot aan de rand van het dekschild, bij de Zwartkruinborstelboktor wel. De Kale borstelboktor (P. ovatus) lijkt sterk op de Behaarde borstelboktor, maar de dekschilden en het halsschild zijn slechts spaarzaam behaard (ZEEGERS & HEIJERMAN, 2008).

Zwartkruinborstelboktor (A), Behaarde borstelboktor (B), Bonte borstelboktor (C) en Gewone borstelboktor. De achterrand van het dekschild is stomp (A &B) of spits (B&C). De Bonte borstelboktor (C) heeft een spitse punt aan buiten- en binnenrand, de Gewone borstelboktor heeft alleen een spitse buitenrand

Zwartkruinborstelboktor (A), Behaarde borstelboktor (B), Bonte borstelboktor (C) en Gewone borstelboktor. De achterrand van het dekschild is stomp (A & B) of spits (B & C). De Bonte borstelboktor (C) heeft een spitse punt aan buiten- en binnenrand, de Gewone borstelboktor heeft alleen een spitse buitenrand.

Het onderscheid tussen de Zwartkruinborstelboktor (A) en de Behaarde borstelboktor (B) is zichtbaar aan de zijkant van de dekschilden. De lichte band over het dekschild reikt bij de Zwartkruinborstelboktor (A) tot aan de rand van het dekschild, bij de Behaarde borstelboktor (B) niet. De zeer zeldzame Kale borstelboktor lijkt sterk op de Behaarde borstelboktor (B), maar is minder sterk behaard.

Het onderscheid tussen de Zwartkruinborstelboktor (A) en de Behaarde borstelboktor (B) is zichtbaar aan de zijkant van de dekschilden. De lichte band over het dekschild reikt bij de Zwartkruinborstelboktor (A) tot aan de rand van het dekschild, bij de Behaarde borstelboktor (B) niet. De zeer zeldzame Kale borstelboktor lijkt sterk op de Behaarde borstelboktor (B), maar is minder sterk behaard.

Habitat, waard- en voedselplanten
De Behaarde borstelboktor is een soort van dennenbossen. De soort kan ook worden aangetroffen in solitaire dennen in droge heidegebieden en stuifzanden (TEUNISSEN, 2009). De soort is oligofaag, de broedbomen beperken zich voornamelijk tot den (Pinus sp.), soms zilverspar (Abies sp.) en Fijnspar (Picea abies) (KLAUSNITZER et al., 2016b). TEUNISSEN (2009) vermeld voornamelijk Grove den (Pinus sylvestris). De soort is ook bekend uit Hazelaar (Corylus avellana). Of de imago’s nog voedsel tot zich nemen is niet bekend.


Levenswijze
De larven van de Behaarde borstelboktorren ontwikkelen zich in dunne afgestorven twijgen en takken met een diameter van 0,6 tot 1,6 cm. De twijgen en takken kunnen nog aan de stam, maar ook op de bodem liggen. De ontwikkeling van ei tot imago duurt ongeveer twee jaar. De overwintering vindt plaats in de poppenwieg of in de strooisellaag. (KLAUSNITZER et al., 2016b). 

Vliegtijd 
Behaarde borstelbokken kunnen worden aangetroffen in de maanden mei-oktober. De uiterste waarnemingen in de Meinweg stammen van 03 juli (2020) en 8 oktober (2018). De meeste waarnemingen komen uit juli.

Methode

Behaarde borstelboktor - Pogonocherus decoratus _methode


Lokale ervaringen 

De soort is op de Meinweg slechts enkele keren waargenomen met behulp van een klopscherm op Fijnspar en Europese lork (Larix decidua). Pogingen om in na een vangst de omgeving met meerdere personen extra te controleren hebben niets opgeleverd. Opvallend is dat de soort is geklopt uit vers hout. Pogingen om de soort vast te stellen met behulp van bundels verse twijgen en takken Grove den, hebben geen resultaat opgeleverd.Tekst: E. van Asseldonk, 2021/05-vs1

Foto's E. van Asseldonk & R. Geraeds


E-mailen
Map
Info